topimg
网站首页 | 算术口算 美 术 世界名画 简笔画 水粉画 儿童画 油 画 素 描 国 画
您的位置: 首页 > 算术口算 > 正文

口算练习20减法以内口算100题

发布时间:2019-10-29 18:43

19-3 =      12-7 =      8-6 =       16-12 =     8-8 =

8-2 =       8-7 =      16-8 =      12-9 =      16-9 =

12-7 =      16-13 =     12-3 =      12-5 =     16-2 =

8-7 =      12-5 =      12-11 =     8-6 =      16-14 =

8-4 =       12-9 =      8-7 =       8-6 =       8-5 =

16-2 =      8-5 =       8-2 =       8-4 =      16-8 =

16-7 =      8-3 =      16-6 =      8-6 =      16-10 =

16-3 =      8-2 =       8-8 =       12-7 =      8-4 =

8-2 =       16-4 =      16-5 =      8-3 =      12-3 =

16-13 =     8-4 =      16-6 =      16-7 =      16-5 =

16-4 =      8-5 =       16-16 =     16-13 =     8-2 =

12-10 =     12-3 =     12-6 =     16-13 =     12-10 =

8-3 =      16-10 =     16-8 =      12-10 =     12-9 =

16-9 =      16-2 =      16-10 =     12-8 =      8-2 =

12-5 =      16-6 =      8-4 =      16-4 =      12-3 =

8-7 =       8-4 =      12-8 =      16-12 =     16-6 =

8-7 =       16-14 =     8-4 =      12-10 =     12-7 =

8-6 =       16-3 =      16-2 =      12-8 =      8-4 =

8-2 =       16-3 =      8-5 =       8-7 =      12-5 =

16-16 =     16-12 =     16-9 =     12-6 =     16-12 =

相关文章