topimg
网站首页 | 算术口算 美 术 世界名画 简笔画 水粉画 儿童画 油 画 素 描 国 画
您的位置: 首页 > 算术口算 > 正文

二年级口算练习题500以内加减混合计算

发布时间:2020-09-23 09:38

131+238-221 =        126+165-188 =       326+91-252 =

202+74-188 =        207-144+366 =        83+370-259 =

339-270+237 =       381-311+281 =       390-232+325 =

309-209+174 =        234-27+162 =       218+148-233 =

216+102-217 =        29+172-113 =        483-211+71 =

390-268+86 =         209+241-120 =        354-29+80 =

77+286-220 =        103+170-64 =        220+191-311 =

318-312+453 =        303-71+159 =        405-22+101 =

342-244+16 =        118+166-150 =        425-314+86 =

203-142+283 =        245-238+183 =       78+278-268 =

347-143+269 =        464-289+303 =        320-74+50 =

410-368+167 =        341-44+2 =          117+89-186 =

28+228-173 =         316-210+45 =         469-33+8 =

253+6-170 =         223-24+48 =         183+143-220 =

141+131-72 =         356-8+131 =        410-347+146 =

296-288+278 =       389-170+194 =       344-227+356 =

350-239+239 =        359-197+119 =       239-50+125 =

172+192-220 =        280-210+261 =       326-73+106 =

123+164-250 =        250-108+122 =       382+18-394 =

274-132+293 =        208+268-199 =        350-52+25 =

126+311-299 =       476-215+110 =       274-237+327 =

379-6+92 =          142+177-65 =         40+384-348 =

461-308+50 =         290-245+308 =        4+411-124 =

340-159+96 =         153+65-47 =        469-444+279 =

 

原创文章,作者:学知识网,如若转载,请注明出处:http://www.xuezhis.com/4034.html

相关文章