topimg
网站首页 | 算术口算 美 术 世界名画 简笔画 水粉画 儿童画 油 画 素 描 国 画
您的位置: 首页 > 算术口算 > 正文

一年级算术10以内口算计算题

发布时间:2020-09-24 09:29

3+4 =         5+2 =         2+5 =         3+2 =

3+5 =         3+3 =         4+2 =         7+2 =

3+6 =         4+5 =         4+2 =         2+7 =

2+4 =         3+3 =         3+6 =         4+2 =

7+2 =         4+2 =         4+5 =         7+2 =

4+2 =         3+6 =         3+3 =         2+4 =

3+6 =         2+7 =         3+3 =         6+3 =

7+2 =         4+2 =         7+2 =         2+4 =

3+3 =         2+4 =         5+4 =         4+2 =

5+4 =         2+4 =         3+6 =         7+2 =

3+3 =         2+7 =         6+3 =         4+2 =

3+6 =         4+2 =         4+5 =         2+4 =

5+4 =         4+2 =         3+3 =         5+2 =

4+2 =         7+2 =         3+5 =         3+2 =

4+4 =         2+6 =         3+5 =         2+3 =

2+6 =         2+3 =         3+2 =         2+3 =

3+2 =         5+3 =         3+2 =         3+5 =

3+2 =         3+5 =         6+2 =         2+6 =

6+2 =         3+2 =         2+3 =         3+5 =

3+2 =         2+3 =         5+3 =         2+3 =

3+2 =         2+3 =         3+2 =         5+3 =

3+2 =         4+4 =         5+3 =         3+2 =

3+5 =         5+3 =         3+2 =         6+2 =

5+3 =         3+2 =         4+4 =         3+2 =

6+3 =         4+4 =         2+3 =         2+5 =

 

原创文章,作者:学知识网,如若转载,请注明出处:http://www.xuezhis.com/4040.html

相关文章