topimg
网站首页 | 算术口算 美 术 世界名画 简笔画 水粉画 儿童画 油 画 素 描 国 画
您的位置: 首页 > 算术口算 > 正文

一年级计算题10以内减法口算

发布时间:2020-09-24 09:31

4-2 =         5-2 =         5-3 =         5-2 =

9-7 =         7-2 =         6-3 =         5-3 =

7-2 =         4-2 =         4-3 =         9-4 =

9-6 =         6-2 =         6-4 =         8-3 =

5-2 =         8-3 =         5-2 =         8-5 =

8-3 =         5-3 =         8-5 =         5-3 =

8-3 =         8-2 =         5-3 =         8-3 =

8-2 =         7-2 =         4-2 =         5-3 =

7-5 =         7-6 =         7-2 =         6-2 =

4-2 =         7-2 =         4-2 =         7-2 =

4-2 =         7-2 =         4-2 =         7-5 =

6-4 =         4-3 =         9-4 =         5-2 =

7-7 =         7-6 =         7-5 =         4-4 =

7-5 =         4-2 =         7-2 =         7-6 =

9-5 =         6-2 =         7-2 =         7-5 =

6-2 =         7-5 =         7-3 =         7-5 =

4-2 =         7-5 =         4-3 =         7-2 =

7-5 =         4-2 =         7-2 =         4-3 =

4-2 =         4-3 =         4-2 =         7-5 =

8-2 =         9-2 =         9-4 =         6-3 =

8-5 =         9-3 =         4-2 =         7-5 =

4-2 =         7-2 =         7-3 =         7-5 =

4-2 =         7-2 =         4-4 =         7-7 =

4-3 =         7-2 =         4-4 =         7-2 =

7-7 =         4-2 =         4-3 =         7-2 =

 

原创文章,作者:学知识网,如若转载,请注明出处:http://www.xuezhis.com/4043.html

相关文章