topimg
网站首页 | 算术口算 美 术 世界名画 简笔画 水粉画 儿童画 油 画 素 描 国 画
您的位置: 首页 > 算术口算 > 正文

二年级加法减法口算练习题

发布时间:2020-09-25 09:26

58+26-64 =           8+83-32 =            85-50+19 =

23+41-20 =           65+11-42 =           65-13+13 =

49+6-40 =            57-15+34 =           96-37+11 =

34+20-35 =           46-22+65 =           28+69-84 =

11+40-41 =           66-39+42 =           46-3+46 =

37+59-83 =           15+56-57 =           52+36-73 =

44+36-24 =           68-48+58 =           71-3+21 =

62-25+7 =            97-78+55 =           38+22-25 =

96-31+16 =           38+33-44 =           13+39-19 =

11+81-55 =           4+36-32 =            82+15-66 =

37+19-53 =           52-45+10 =           31+63-25 =

61+15-47 =           75-13+10 =           31+48-44 =

67+3-19 =            16+27-18 =           55+9-54 =

11+46-26 =           70-3+22 =            37+52-50 =

98-13+6 =            19+24-38 =           98-53+52 =

50-38+86 =           48-20+67 =           86-26+36 =

83-60+45 =           73+25-54 =           70+10-72 =

42-8+28 =            10+50-47 =           86-37+7 =

51-36+46 =           63-30+24 =           27+71-52 =

40+27-47 =           77-27+11 =           79+10-73 =

86-65+34 =           78-55+66 =           61+2-34 =

57+4-34 =            17+25-2 =            58+8-61 =

11+33-32 =           22+44-16 =           58-34+4 =

41+27-19 =           61+4-32 =            21+59-51 =

51-40+35 =           70+18-25 =           53+18-49 =

32+42-51 =           40-34+56 =           21+49-62 =

64-28+13 =           79-33+43 =           67+3-34 =

52+3-16 =            6+35-20 =            55+12-39 =

58+10-60 =           40+43-68 =           88-69+58 =

61+16-20 =           21+34-39 =           6+37-32 =

44-39+9 =            54-49+78 =           83-21+36 =

67-7+13 =            34+20-32 =           41-37+84 =

48+19-38 =           62-24+50 =           78-61+30 =

 

原创文章,作者:学知识网,如若转载,请注明出处:http://www.xuezhis.com/4057.html

相关文章