topimg
网站首页 | 算术口算 美 术 世界名画 简笔画 水粉画 儿童画 油 画 素 描 国 画
您的位置: 首页 > 算术口算 > 正文

一年级加法速算10以内加法练习题

发布时间:2021-01-27 10:00

2+2 =         5+4 =         4+5 =         1+6 =

6+3 =         3+6 =         3+3 =         4+2 =

2+4 =         3+3 =         7+2 =         3+6 =

3+3 =         2+4 =         6+3 =         2+4 =

3+6 =         4+2 =         3+6 =         4+2 =

4+5 =         3+3 =         2+7 =         2+4 =

5+4 =         3+3 =         2+4 =         2+7 =

3+3 =         4+2 =         2+4 =         5+4 =

2+7 =         4+2 =         3+6 =         2+4 =

3+3 =         7+2 =         2+4 =         4+2 =

3+6 =         7+2 =         2+4 =         3+6 =

4+2 =         7+2 =         3+6 =         5+4 =

3+3 =         2+4 =         7+2 =         6+3 =

4+2 =         6+3 =         2+4 =         3+6 =

7+2 =         4+2 =         3+6 =         7+2 =

5+4 =         3+3 =         4+2 =         6+3 =

3+3 =         3+6 =         3+3 =         6+3 =

4+5 =         3+3 =         5+4 =         6+3 =

4+2 =         3+6 =         7+2 =         4+5 =

4+2 =         5+4 =         4+5 =         2+4 =

4+5 =         3+3 =         4+2 =         2+7 =

2+4 =         6+3 =         7+2 =         2+4 =

3+3 =         6+3 =         5+4 =         2+7 =

2+4 =         3+2 =         2+6 =         3+5 =

3+2 =         3+5 =         4+4 =         3+5 =

相关文章